Bu 5 bankadan para çekmek ücretsiz

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM’lerini işlem limitleri dâhilinde hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank , Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri, bu bankaların tüm ATM’lerini işlem limitleri dahilinde hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

Söz konusu bankaların ortak açıklamasına göre, banka müşterilerinin başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan “Ortak ATM Sistemi”, Bankalararası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanıyor.

Mevcut sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşteri, alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması, ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.

Diğer taraftan bankalar, müşterilerine daha yaygın bir kanaldan ulaşabilmek adına ATM ağlarını yüksek maliyetlere katlanarak genişletiyor. Kullanılan ATM’lerin ithalat yoluyla edinilebildiği, bir ATM’nin ortalama 20 bin euro civarında maliyeti olduğu göz önüne alındığında bu bedellerin Türkiye’nin dış ticaret açığına olumsuz etkileri bulunuyor.

Ortak ATM sisteminden arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, ilk etapta Ziraat Bankası , Halkbank, VakıfBank , Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları bir araya gelerek “Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı” sistemini 4 Nisan 2018’de imzalanan protokol ile hayata geçirmişti.

15 BİN ATM’DE GEÇERLİ

Buna göre, söz konusu bankalara ait yaklaşık 15 bin adet ortak ATM’den yapılabilen para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama ve kredi kartı borç ödeme işlemleri bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilecek.

Protokole imza atan bankalarca, aynı noktada yan yana bulunan ATM’ler ile ilgili verimlilik esasına göre optimizasyon çalışmaları da başlatıldı. Böylelikle mevcut ATM’lerin çok daha verimli konumlandırılması, müşterilerin finansal hizmetlere erişim düzeyinin arttırılması, ayrıca orta ve uzun vadede ATM cihazı ithalatının azalarak Türkiye’nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

Protokolde yer alan bankaların toplam kredi kartı sayıları yaklaşık 13 milyon adet, banka kartı sayıları 55 milyon adede ulaşıyor. Söz konusu bankaların Eylül 2017’de vardığı mutabakat çerçevesinde, toplamda 360 bin adede ulaşan POS terminallerinin ortak kullanıma açılması ile de önemli bir maliyet kalemi minimize edildi.

Bu ve kurulacak benzeri operasyonel birliktelikler ile katılımcı bankaların operasyonel maliyetlerinin düşürülmesine, dolayısıyla faizin unsurlarından biri olan operasyonel maliyetlerin bu şekilde azaltılması ile faizlerin aşağı doğru seyrine pozitif katkı sağlanacak.

Kaynak : http://www.cumhuriyet.com.tr/

Kamuyu ‘yutan’ Varlık Fonu: 9 Soruda…

Ağustos ayında kurulup olağanüstü hal kararnameleri ve başbakanlık kararlarıyla birer birer dev kamu şirketlerini bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’nun kapsamı, kurulma amacı ve denetlenip denetlenmeyeceğine ilişkin soru işaretleri gündeme geldi.

Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

TVF, yapısı itibariyle Sayıştay denetiminden muaf tutulacak, sadece bağımsız denetim şirketince denetlenebilecek.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un bu şirketlerin daha iyi yönetilmesi için kurulduğunu öne sürdüğü TVF hakkında ‘Düyun-u Umumiye’ benzetmesi dahi yapıldı.

Varlık Fonu, referandum sürecinde adım adım ‘ekonomik kriz’e giden Türkiye’yi nasıl etkileyecek? 9 Soruda…..

1) Varlık Fonu nedir?

Varlık fonları devletlerin yurtiçinde ve yurtdışındaki varlıklara yatırım yapıp fonu uzun vadede ekonomik büyümeye katkı sağlamaya çalışan fonlardır.

Türkiye Varlık Fonu da bu kapsamda bedeli özelleştirme idaresi tarafından karşılanan elli milyon TL’lik sermayesi ile geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ‘Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’ adıyla kuruldu.

Fotoğraflar: Reuters

Doğal kaynak gelirleri ya da döviz rezerv fazlalarından aktarılan tutarlarla fonlara ek olarak devletin aktardığı varlıklar ve buna ek olarak kendi imkanları ile sağladığı finansman ile faaliyet gösteren fonlar da bulunuyor.

2) Fon nasıl yönetilecek?

Bir anonim şirket olarak faaliyet gösterecek olan şirketin en az beş kişiden oluşan bir yönetim kurulundan oluşuyor. Şirketin yönetim kurulu ve genel müdürünün hukuk, finans, ekonomi, maliye ya da bankacılık alanlarında en az beş yıl tecrübesi olması gerekiyor.

Şirket buna ek olarak gerekli gördüğü halde alt fonlar ve şirketler de kurabilecek. Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak 3 yıllık strateji planı çerçevesinde yönetilecek.

3) Fonun büyüklüğü ne olacak?

 

Fon’un kuruluş sermayesi 50 milyon lira olsa da hazine ve özelleştirme idaresinden aktarılan kamu varlıkları ile hızlıca büyüdü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, fonun 200 milyara ulaşmasını hedeflendiğini belirtmişti.

4) Fonun nasıl denetlenecek?

Varlık Fonu ve alt fonları bağımsız denetime tabi olacak. Denetçiler belli aralıklarla fonun banka hesaplarını ve diğer varlıklarını inceleyerek bağımsız denetim raporlarını açıklayacaklar. Buna ek olarak başbakan tarafından görevlendirilecek üç uzman tarafından hazırlanan rapor haziran ayının sonuna kadar bakanlar kuruluna sunulacak.

Fonun kuruluşuna ilişkin resmi gazete kararında fonun 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyacağı belirtiliyor.

5- Fon nasıl finansman sağlayacak?

Fon, özelleştirme programında bulunan ve fona devrine karar verilen varlıklar ve Özelleştirme Fonundan Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından finansman sağlayabilecek.

Buna ek olarak fon yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarından da Fon banka ve diğer finans kuruluşlarından teminatlı ya da teminatsız olarak borç alarak fon sağlayabilecek.

6- Fonun borçlanma koşulları ne olacak?

Fon adına finansman sağlanırken fon teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet verebilecek. Yani fon elindeki varlıkları teminat göstererek borç alabilecek.

Ancak fon, kendi hesabına olmayan işlemlerde bu varlıkları kullanamayacak. Yani fon varlıklarını başka kişi ya da şirketlerin borçlanabilmesi için rehin veremeyecek.

Bu durum Resmi Gazete’de fonun kuruluşuna ilişkin kanunun yedinci maddesinde şöyle açıklanmış: “Türkiye Varlık Fonunun mal varlığı, Türkiye Varlık Fonu hesabına olması şartıyla para ve sermaye piyasalarından finansman temin etmek dâhil Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez, başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez. Şirketin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Türkiye Varlık Fonunun aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.”

7) Hangi kuruluşlar Varlık Fonu’na devredildi?

Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi, Eti Maden ve Çaykur Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Devir işlemleri tamamlanana kadar bu kuruluşların Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmesine devam edilecek.

8) Varlık Fonu hangi alanlarda yatırım yapacak?

Varlık fonu her türlü ticari ve finansal yatırıma iştirak edebilecek, büyük projeler için kamunun borç miktarı artmadan fon sağlanabilecek.

Buna ek olarak fon yerli ve yabancı şirketlerin paylarına ve borçlanma araçlarına ve türev araçlara yatırım yapabilecek ve para piyasalarında da borç alıp borç vererek işlem yapabilecek. Yani yerli ve yabancı borsalarda hisse senedi alıp satabilecek.

9) Varlık Fonu’nun riski nedir?

Varlık fonları doğru yatırımlarla ülkenin tasarruflarını arttırabilir. Ancak kötü yatırımlar yapılırsa tasarrufların erime riski de bulunuyor.

Varlık fonlarının uluslararası faaliyetlerini düzenleyen Birleşmiş Milletler gibi uluslar üstü bir yapı mevcut değil. Ancak bazı fonlar kurumsal yapılanma ve risk yönetimi konusunda gönüllü olarak iyi yönetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda yol göstermeyi amaçlayan Santiago Prensipleri’ni takip edebiliyorlar.

Fonların başarısında yönetim anlayışı en önemli etken ön plana çıkıyor. Profesyonelce yönetilen fon örnekleri de bulunmakla birlikte, Malezya gibi nereye kaybolduğu bulunamayan 650 milyon doların ardından borçlarının faizini ödemekte güçlük çeken varlık fonları da mevcut.

Kaynak : Fırat Ergene – http://www.diken.com.tr/


İlgili Diğer Haberler :

CHP’li Öztrak, TVF’ye aktarılan paranın peşinde: Referandum için kullanılabilir

CHP’li Böke’ye göre Varlık Fonu ‘iflasın itirafı’: Kanunla kurulmuş bir aile şirketi

Kurtulmuş’a göre Varlık Fonu ‘operasyon’lara karşı kuruldu: Şirketler daha iyi yönetilecek

‘Alternatif Hazine’ye kaynak: Varlık Fonu’na 2.3 milyon metrekare arazi de devredildi

Kamuyu ‘yutan’ Varlık Fonu, şirketleri teminat gösterip yurt dışından kredi arayacak

Yönetimine Yiğit Bulut’un atandığı Varlık Fonu, THY ve Halk Bankası’nı da ‘yuttu’!

Varlık Fonu’na yedi kurum devredilmişti: Türkiye’nin ‘varı yoğu’ Yiğit Bulut’a emanet

Varlık Fonu’na ‘büyük devir’: Ziraat Bankası, TPAO, Türksat, BOTAŞ, BİST, Çaykur, PTT…