BİLİM & TEKNOLOJİ

  • WhatsApp koronavirüs nedeniyle bir özelliğini güncelledi

AKtroller birbirine girdi..

Erdoğan’ı eleştirmek tutuklanma nedeni…

‘Milli Eğitim’ Bilal’e emanet…

Apple Glass üretimi için hazırlıklar başladı

YSK’nin kararları yok hükmündedir

Print Friendly, PDF & Email

Görev süresi biten, anayasanın emredici kuralına rağmen görevini sürdüren bir YSK gözetiminde bu seçimler yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Hukuken meşru olmayan bir seçim yapılmış olur ve tartışmalar uzar gider.

Halen yürürlükte olan- birçok maddesi değiştirilmiş olsa da-1982 Anayasası katı anayasalar gurubunda yer almaktadır. Katı anayasaların özelliği normal yasaları hazırlayan yasama organı dışında bir organ tarafından hazırlanmış olmasıdır. Bu nedenle katı anayasaların değiştirilmesi farklı usul ve merasime tabidir. Yasama organı tarafından normal yasama faaliyeti içinde değiştirilmesi veya tadil edilmesi mümkün değildir. Anayasa bir toplumun temel yasasıdır. Devletin hukuki ve siyasi statüsünü belirler. Hukuk normları hiyerarşisinde en tepede yer alır. Bundan dolayıdır ki anayasa değişikliklerinin farklı usul ve şekle uyulmak suretiyle yapılması gerekir. 
Yüksek Seçim Kurulu’nun görev süresini bir yıl uzatan değişiklik, yasama organı tarafından normal yasama faaliyeti dâhilinde 7159 sayılı torba kanununa eklenen geçici 10. madde ile yapılmıştır. Mahalli seçimlere kısa bir süre kala yapılan bu değişiklik anayasaya aykırıdır. Çünkü yukarıda açıkladığımız üzere anayasanın emredici kuralı yasama organınca değiştirilmiştir. Anayasa değişikliği adi kanun değişikliği gibi yapılamaz.
Anayasanın 67. maddesinin son fıkrasına göre: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. YSK’ nin görev süresi anayasa ile belirlenmiştir. YSK’ nin görev süresini uzatmak için mutlaka anayasa değişikliği yapmak gerekir. Yasam organınca torba kanuna eklenen geçici bir madde ile YSK’ nin görev süresini uzatmak anayasaya açıkça aykırıdır. Anayasanın emredici hükmüne uyulmayarak yapılan değişiklik hukuken yoklukla malul sayılmak gerekir. Torba kanuna eklenen geçici bir madde ile anayasanın emredici kuralına rağmen yapılan değişiklik bu manada yoklukla maluldür.

Seçimlerin dürüstlüğü
Anayasaya göre: Seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kurulunu’ndur. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları kesindir. 
AK Parti bu seçimlerde büyük şehirleri kaybedeceğini anladığı için anayasanın emredici kuralını dolanarak torba kanuna geçici bir madde eklemek suretiyle anayasayı değiştirmiştir. Anayasalar devletlerin temel yasasıdır. Piramidin en tepesinde yer alır. Torba kanun ile anayasanın belli bir maddesi kısmen veya tamamen değiştirilemez. Bu nedenle torba kanun ile yapılan değişiklik yok hükmündedir. Anayasanın egemenlik başlığını taşıyan 6. maddesine göre hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 
Hukuk devletinde, başta anayasa olmak üzere herkes yasalara uymak zorundadır. Egemenliğin kullanılması belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Ülkemizde sayıları doksanı bulan hukuk fakültesi mevcuttur. Her hukuk fakültesinde mutlaka bir anayasa hukuku kürsüsü vardır. Buna rağmen anayasaya aykırı olarak yapılan bu değişiklik karşısında bir tekinden bile ses çıkmaması üzücüdür. Aynı şekilde seçime katılan irili ufaklı bu kadar siyasi partiden birisi çıkıp da YSK’ nin aldığı kararların yok hükmünde olduğunu, YSK’ nin kaynağını anayasadan almadığı bir yetkiyi kullandığını yüksek sesle haykırmamaktadır. Görev süresi biten, anayasanın emredici kuralına rağmen görevini sürdüren bir YSK gözetiminde bu seçimler yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Hukuken meşru olmayan bir seçim yapılmış olur ve tartışmalar uzar gider. Seçimleri şimdiden şaibeli hale getirmek kimseye yarar sağlamaz. YSK’ nin vereceği her karar yok hükmündedir.

Av. EROL TÜRK

Kaynak : http://www.cumhuriyet.com.tr

Bu bölümden isterseniz konu içeriğine ilişkin olmak üzere
görüş ve değerlendirmelerinizi paylaşabilirsiniz..

  

  

  

*


Soylu’nun sözlerine sert tepki

TÜİK Başkanlığı’na yeni atama

iPad Pro 2020 inceleme!